Integritetspolicy

Integritetspolicy

I samband med att du bokar/genomför en behandling kommer vi att spara dina personuppgifter. Du kan känna dig trygg när du lämnar dessa uppgifter till oss att vi behandlar de i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Som registrerad person hos oss behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera, följa samt komma i kontakt med dig för att vi ska kunna ge information och uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

Personuppgiftsansvarig och kontakt

Akupunkturcentrum är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att all behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Kontakt:
Akupunkturcentrum
Tuula Partanen
Adress: Sankt Pauligatan 5, 416 60 Göteborg
Telefon: 0733 310581
e-post: akupunkturcentrum@gmail.com
Vår webbplatsadress är: www.akupunkturcentrum.se

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi hanterar de uppgifter som du lämnar till oss i samband med behandling och/eller köp samt när du genom kontakt med oss lämnar dina personuppgifter. Det gäller namn, adress, telefonnummer, e-postadress och dina köp samt IP-adress och information om din användning av vår webbplats.

Patientjournaler i pappersformat förvaras säkert i låsta skåp otillgängligt för obehöriga. Inga journaler förs digitalt och skulle det göras följs patientdatalagen.

Varför vi behandlar personuppgifter

Akupunkturcentrum behandlar personuppgifter med ändamål och syfte att fullfölja våra förpliktelser gentemot dig som kund vid köp, fakturering samt för att följa lagstiftning såsom bokföringslagar.
Vi behandlar personuppgifter även för att tillhandahålla kundservice (ge information, korrigera felaktiga uppgifter, besvara frågor m.m.) och för att skicka relevant marknadsföring och erbjudanden kring våra produkter. Uppgifterna kan också utgöra underlag till statistik, analys och affärsutveckling kring våra produkter och tjänster.

Även om akupunktörer för närvarande inte är bundna av patientdatalagen då vi inte är en del av hälso- och sjukvården har det länge varit praxis att föra journal över genomförda behandlingar. Journaler gör att det finns möjlighet att i efterhand följa patienthistorik och utvärdera behandlingsmetoder, varför det också är i patientens intresse att det faktiskt förs anteckningar som specifikt rör dennes aktuella behandling och anamnes.

Hur länge dina uppgifter sparas

Dina personuppgifter sparas endast så länge som krävs för att fullgöra de ändamål för vilka uppgifterna samlades in. Vi sparar även personuppgifter under den tid som specificerats enligt gällande lagkrav, exempelvis bokföringslag.

Vid inaktivitet raderas data från adresslistor för utskick, reklam eller andra former av register kontinuerligt, senast efter 2 års inaktivitet.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du kan begära att vi tar bort alla personuppgifter, inklusive alla uppgifter du har gett oss, som vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Får du våra nyhetsbrev kan du enkelt svara nej så avslutar vi din prenumeration och du slutar få utskicken.

Du kan få information om vilka uppgifter finns sparade om dig. Om någonting är fel, missvisande eller ofullständigt så ser vi till att få detta ändrat.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna klagomål till oss och till Datainspektionen.

Vart vi skickar dina uppgifter

Vi ger aldrig dina uppgifter vidare till utomstående.

Rättslig grund till behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, t.ex. för att genomföra köp och för att kunna uppfylla våra åtaganden.

I vissa fall har vi en rättslig förpliktelse att behandla vissa personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Marknadsföring och information skickas till dig som kund grundat på en intresseavvägning. Du kan när som helst avanmäla dig från dessa utskick genom att skicka ett mejl till akupunkturcentrum@gmail.com  eller ring oss på 0733 310581.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Uppdaterad